نمایش دادن همه 9 نتیجه

سفره یکبار مصرف مدل گلوری

45,435 تومان
سفره یکبار مصرف 10 متری دارای 10 قطعه هر قطعه 100 در 120 سانتی متر داری پرفراژ و چاپ رنگی

سفره یکبار مصرف مدل کهربا

38,675 تومان
سفره یکبار مصرف بدون پرفراژ با عرض 120 سانتی متر و طول 10 متر،دارای چاپ رنگی

سفره یکبارمصرف مدل نگار

25,935 تومان
سفره یکبار مصرف دارای پرفراژ با عرض ۱۰۰ سانتی متر و طول ۲۵ متر،  دارای چاپ رنگی سفره یکبار مصرف

سفره یکبارمصرف یوکا

38,675 تومان
سفره یکبار مصرف دارای پرفراژ با عرض ۱۰۰ سانتی متر و طول ۵۰ متر، دارای چاپ رنگی سفره یکبار مصرف

سفره یکبارمصرف مدل آوان

38,675 تومان
سفره یکبار مصرف دارای پرفراژ با عرض ۱۰۰ سانتی متر و طول ۵۰ متر،  دارای چاپ رنگی سفره یکبار مصرف

سفره یکبارمصرف مدل بانو

43,485 تومان
سفره یکبار مصرف دارای پرفراژ با عرض ۱۰۰ سانتی متر و طول ۲۰ متر،  دارای چاپ رنگی سفره یکبار مصرف

سفره یکبار مصرف مدل لالیک

71,600 تومان
سفره یکبار مصرف دارای پرفراژ با عرض 100 سانتی متر و طول 10 متر، دارای چاپ رنگی